logo

 

Shen Zhao Pai Bai He Quan

 

 

Curriculum

 

There are eight forms within the Shen Zhao Pai He Quan system, below are the first three forms and some of their associated drills.

 

‘Zhi-Shi’’

 • He Ping Ma
 • San Jiao Ma
 • Diao Ma
 • Gui Ma
 • Du Jiao Ma

 

‘Bu-Fa’

 • Jin-Bu
 • Tui-Bu
 • Bian-Bu
 • Jiao-Bu
 • Kua-Bu
 • Zhui-Bu

 

‘Lian-Shi’

 • Shuang Long Chu Hai
 • Shuang Long Qiang Zhu
 • Er-Bu
 • Si-Bu
 • Shao Wu-Xing
 • Bai He Zhan Chi
 • Mei Nu Chuan Zhen
 • Li Yu Chan Shui
 • Wu-Xing Shou
 • Yin Yang Yi
 • Shuang Long Qiao Tian
 • Zhan Quan
 • Ji Jian Chao Di
 • San Zhan Zi-Shi

 

‘Tao-Lu’

 • Tuo He Zhan
 • San Zhan Quan
 • Si Men Zhan Quan

 

‘Wu-Qi’

·         Bai He Gun

 

The above does not contain all of the basic level requirements, only some of the core elements.

The full curriculum requirements and their breakdowns can be found in the members section. 

 

Bai He Quan
History    •Yin-Yang Wu-Xing    •Level one (curriculum)    •Liu Hong-Shen

Tai Tzu Quan
History    Level one (curriculum)

Members section
History    Curriculum    Hand forms (media)    Weapon forms (media)
Theories, principles    Photo’s    Forum